Campaigns

Beskyttelse af havområder – Fra papiret til effektiv beskyttelse

Havnaturen er vigtig

Lad os stoppe tab af biodiversitet!

Genopretning og beskyttelse af havmiljøet kan vende tendensen til tab af biodiversitet, som sker hurtigere i havet end på land.
Sign in climate march that reads "ONE WORLD" over an illustration of Earth.

Øget indsats mod klimaændringer

Livet i havet og de marine økosystemer er mere modstandsdygtige over for klimaændringer i områder, der er fuldt beskyttet mod menneskelige aktiviteter såsom fiskeri.

#BanBottomTrawling!

Bundtrawlere trækker tunge net hen over havbunden og ødelægger følsomme økosystemer og reducerer fiskebestandene – herunder følsomme og truede arter.

Beskyttelse i praksis, ikke på papiret

12 % af EU's have er beskyttede havområder, og dog er skadeligt industrifiskeri tilladt i 86 % af dem.

Havgræs redder klimaet!

Havgræs, mangrover og tangskove absorberer kulstof 35 gange hurtigere end skove.

Vores trivsel afhænger af naturen

Sunde marine økosystemer er fundamentet for vores egen sundhed og trivsel samt for vores livsgrundlag.

Havet er fuld af liv, fra simpel plankton til store hvaler, og de skrøbelige økosystemer og interaktioner blandt livet i havet er med til at holde klimaet på vores planet i balance. 

Denne skrøbelige balance er truet. Menneskets industrielle aktiviteter, herunder bundtrawling, som ødelægger havbunden og ikke beskytter truede og følsomme arter, bringer havet og klimaet i fare. Kriser, der spænder fra klimaændringer til tab af biodiversitet og miljøforringelse, viser, hvad der sker, når vi presser planetens grænser til bristepunktet. 

Vi skal hurtigst muligt genoprette en balance med havet, før det er for sent at håndtere konsekvenserne. Beskyttelse og genopretning af livet i havet og de marine økosystemer betyder, at vi kan give havet den plads, det har brug for til genforvildning, genforsyning og støtte af livet på jorden. 

Dette er målet for vores projekt “Fra papiret til effektiv beskyttelse”, der samler NGO’er fra hele EU for at kæmpe for havområder, der ikke kun er beskyttet på papiret, men også i praksis. Projektet fokuserer på beskyttede havområder (MPA’er) såvel på EU-plan som på nationalt plan i Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Nederlandene, Portugal, Spanien og Sverige. Vores elleve organisationer er samlet omkring tre fælles mål: 

Vedtagelse af en EU-lov om naturgenopretning med et retligt bindende mål om at genoprette 20 % af EU's farvande ved at begrænse skadelige menneskelige aktiviteter. Indførelse af nye beskyttede havområder mod fiskeri og andre skadelige menneskelige aktiviteter. Effektiv beskyttelse af alle eksisterende beskyttede havområder mod virkningerne af destruktivt fiskeri, herunder bundtrawling.

Ved at genoprette og beskytte vores hav kan vi begrænse indvirkningen af menneskelige aktiviteters på klimaet, vende tabet af biodiversitet og fremtidssikre vores planet for de kommende generationer. Lad os genoprette havet og naturen! #RestoreOcean #RestoreNature! 

MØD PROJEKTPARTNERNE

 

Seas At Risk logo

Leder

Oceana logo

Leder og national partner, Spanien

 Danish Society for Nature Conservation logo

National partner, Danmark

BUND logo

National partner, Tyskland

Irish Wildlife Trust

National partner, Irland

The North Sea Foundation logo

National partner, Nederlandene

Sciaena logo

National partner, Portugal

Swedish Society for Nature Conservation

National partner, Sverige

KLAGEPOLITIK

Seas At Risk forpligter sig til at anerkende og respektere vores partneres og interessenters rettigheder samt til at benytte inklusive beslutningsprocedurer. Der er oprettet en klageordning for at fremme rettidige svar og passende afgørelser af eventuelle klager fra vores partnere eller interessenter. 

Indsend en klage via e-mail: 


Spotlight