Campaigns

Marina skyddsområden – Från pappersparker till ett effektivt skydd

DEN MARINA MILJÖN ÄR LIVSVIKTIG

Låt oss stoppa förlusten av biologisk mångfald!

Återställning och skydd av marina miljöer kan vända trenden med förlust av biologisk mångfald, som sker i snabbare takt i havet än på land.
Sign in climate march that reads "ONE WORLD" over an illustration of Earth.

Ta i med hårdhandskarna för att bemöta mot klimatförändringen

Marint liv och marina ekosystem är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar i områden som är helt skyddade från mänskliga aktiviteter, som fiske.

#BanBottomTrawling!

Bottentrålare drar tunga nät över havsbotten vilket förstör känsliga ekosystem och decimerar fiskbestånden – inklusive känsliga och hotade arter.

Riktigt skydd, inte bara på pappret

12 % av haven i EU är skyddade marina områden men skadligt, industriellt fiske är tillåtet i 86 % av dessa.

Rädda klimatet med sjögräs!

Sjögräs, mangroveträd och kelpskogar absorberar kol 35 gånger snabbare än skogar på land

Vårt välbefinnande är beroende av naturen

Väl fungerande marina ekosystem är grunden för vår egen hälsa och vårt välbefinnande, såväl som vår försörjning.

Havet är fullt av liv – från pyttesmå plankton hela vägen upp till stora valar – och de känsliga ekosystemen och samspelen mellan växter och djur i haven hjälper till att hålla planetens klimat i balans. 

Denna sköra balans är nu hotad. Människans industriell verksamhet, inklusive bottentrålning, förstör havsbotten och utsätter hotade och känsliga arter för ännu större risker. Dessa aktiviteter utgör ett hot både mot haven och klimatet. Det orsaker en rad kriser, med allt från klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald till miljöförstöring, och visar vad som händer när vi tänjer på planetens gränser och närmar oss kritiska brytpunkter. 

Vi måste omgående återställa balansen i haven innan det är för sent att hantera konsekvenserna. Skydd och återställande av marint liv och marina ekosystem kommer att göra det möjligt för oss att ge haven de utrymmen de behöver för att förvildas på nytt, och därmed se till att växter och djur börjar frodas igen. På så sätt kan vi stödja livet på Jorden. 

Detta är målet med vårt projekt ”Från pappersparker till ett effektivt skydd”. Det är ett projekt som för samman icke-statliga organisationer från hela EU som kämpar för att marina områden ska skyddas på riktigt, inte bara på pappret. Projektet fokuserar på marina skyddsområden (MPA), både på EU-nivå och nationell nivå i Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland. Tre gemensamma mål förenar dessa elva organisationer: 

 

Genom att återställa och skydda våra hav kan vi begränsa den påverkan på klimatet som mänskliga aktiviteter har, stoppa förlusten av biologisk mångfald och framtidssäkra vår planet för kommande generationer. Låt oss återställa haven och återställa naturen! #RestoreOcean #RestoreNature 

LÄR KÄNNA ALLA PROJEKTPARTNER 

 

Seas At Risk logo

Samordnande partner

Oceana logo

Samordnande och nationell partner, Spanien 

 Danish Society for Nature Conservation logo

Nationell partner, Danmark

BUND logo

Nationell partner, Tyskland

Irish Wildlife Trust

Nationell partner, Irland

The North Sea Foundation logo

Nationell partner, Nederländerna

Sciaena logo

Nationell partner, Portugal

Swedish Society for Nature Conservation

Nationell partner, Sverige 

POLICY GÄLLANDE KLAGOMÅL 

Seas At Risk åtar sig att erkänna och respektera våra partner och intressenters rättigheter, samt att använda processer för inkluderande beslutsfattande. En klagomålsmekanism har inrättats för att underlätta snabba svar och lämpliga lösningar på alla eventuella klagomål från partner eller intressenter. 

Skicka in ett klagomål via e-post:  


Fokus på