Campaigns

Mariene beschermde gebieden – Van papieren parken naar een effectieve bescherming

DE MARIENE NATUUR IS VAN GROTE BETEKENIS

Laten we het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen!

Door het mariene milieu te herstellen en te beschermen, kan de tendens van het verlies aan biodiversiteit, dat sneller plaatsvindt in de oceaan dan op het land, worden gekeerd.
Sign in climate march that reads "ONE WORLD" over an illustration of Earth.

De strijd aangaan met klimaatverandering

Het mariene leven en ecosystemen bieden meer weerstand tegen klimaatverandering in gebieden die volledig worden beschermd tegen menselijke activiteiten zoals vissen.

#BanBottomTrawling!

Boomkorkotten slepen zware netten over de zeebodem, waardoor kwetsbare ecosystemen worden vernietigd en de vispopulatie, inclusief kwetsbare en bedreigde soorten, wordt gedecimeerd.

Bescherming in de praktijk, niet alleen op papier

12% van de EU-zeeën is marien beschermd gebied, terwijl schadelijk industrieel vissen is toegestaan in 86% van deze zelfde zeeën.

Het klimaat redden met zeegras!

Zeegras, mangroven en kelpwouden absorberen koolstof 35 keer sneller dan bossen.

Ons welzijn is afhankelijk van de natuur

Gezonde mariene ecosystemen zijn de basis voor onze gezondheid, welzijn en bestaansmiddelen.

De oceaan is vol met leven, van eenvoudige plankton tot grote walvissen, en de kwetsbare ecosystemen en interacties in de onderwaterwereld helpen het klimaat van onze planeet in evenwicht te houden. 

Dit kwetsbare evenwicht wordt bedreigd. Menselijke industriële activiteiten inclusief de boomkorvisserij, waardoor de zeebodem wordt gedecimeerd en bedreigde en kwetsbare diersoorten niet worden beschermd, brengen de oceaan en het klimaat in gevaar. Crises die gaan van klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en milieudegradatie laten zien wat er gebeurt wanneer we de grenzen van onze planeet verleggen naar een omslagpunt. 

We moeten dringend opnieuw het evenwicht met de oceaan herstellen, voordat het te laat is om de gevolgen op te lossen. Bescherming en herstel van het mariene leven en de ecosystemen geven de oceaan de ruimte die het nodig heeft om te verwilderen en het leven op aarde te ondersteunen. 

Dit is het doel van ons project ‘From paper parks to effective protection’ (Van papieren parken naar een effectieve bescherming) dat ngo’s in de hele EU samenbrengt om te strijden voor mariene gebieden die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk worden beschermd. Het project is gericht op mariene beschermde gebieden (MPA’s) op zowel EU- als nationaal niveau in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland,Portugal, Spanje en Zweden. Onze elf organisaties zijn verbonden door drie gemeenschappelijke doelen: 

 

Het aannemen van een EU-natuurherstelwet met een juridisch bindende doelstelling om 20% van de EU-wateren te herstellen door schadelijke menselijke activiteiten te beperken. 

Het introduceren van nieuwe mariene beschermde gebieden die beschermd worden tegen vissen en andere schadelijke menselijke activiteiten. 

Het effectief beschermen van alle bestaande mariene beschermde gebieden tegen de impact van destructief vissen, inclusief de boomkorvisserij.

Door onze oceaan te herstellen en te beschermen, kunnen we de impact van menselijke activiteiten op het klimaat beperken, het verlies aan biodiversiteit keren en onze planeet bestendig maken voor toekomstige generaties. Laten we de oceaan en de natuur herstellen! #RestoreOcean  #RestoreNature 

 

ONTMOET DE PROJECTPARTNERS 

Seas At Risk logo

Lead

Oceana logo

Lead & Nationaal Partner, Spanje

 Danish Society for Nature Conservation logo

Nationaal Partner, Denemarken

BUND logo

Nationaal Partner, Duitsland

Irish Wildlife Trust

Nationaal Partner, Ierland

The North Sea Foundation logo

Nationaal Partner, Nederland

Sciaena logo

Nationaal Partner, Portugal

Swedish Society for Nature Conservation

Nationaal Partner, Zweden

KLACHTENBELEID 

Seas At Risk hecht veel belang aan het erkennen en respecteren van de rechten van onze partners en stakeholders, en het aanwenden van inclusieve besluitvormingspraktijken. Er is een klachtenprocedure opgezet om tijdige reacties en adequate oplossingen te faciliteren voor eventuele klachten van uw partners of stakeholders. 

U kunt een klacht indienen via e-mailadres: 


Spotlight